Pages

Tuesday, November 23, 2010

PENUBUHAN PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU


Rampasan atau Pembelaan?

HAK MILIK TANAH KENA SERAH

- Penyerahan hakmilik tanah penduduk dan kaedah jual-beli tanah menggunakan Kanun Tanah Negara dan pengambilan tanah secara paksa melalui Akta Pengambilan Tanah 1960

- Transaksi hartanah Kg. Baru terbuka luas untuk dieksploitasikan dan dipindahmilik kepada sesiapa sahaja yang difikirkan sesuai oleh Perbadanan yang bertindak sebagai sebuah entiti perniagaan dan pelaburan

- Tiada jaminan hakmilik tanah yang diserahkan kepada Perbadanan akan dikembalikan semula kepada pemilik

PERBADANAN KEBAL, TIDAK BOLEH DICABAR

- Semua keputusan Perbadanan tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah

- Perbadanan boleh menswastakan atau dengan cara lain memindahmilik atau melupuskan apa-apa aset Kg. Baru kepada sesiapa sahaja

TIADA WAKIL PEMILIK TANAH DALAM PERBADANAN

- Tiada penglibatan pemilik, penduduk dan waris tanah Kg. Baru dalam jawatankuasa Perbadanan Pembangunan Kg. Baru ini

- Tiada jaminan aset Kg. Baru akan kekal ditangan orang Melayu Kg. Baru sekiranya penubuhan Perbadanan ini diluluskan di Parlimen

No comments :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...